Công ty TNHH Đầu tư Dịch Vụ và phát triển thương mại Thiên ÂN
Nhà phân phối xe tải Hoa Mai toàn quốc
0967.328.306 otothienan@gmail.com

XE TẢI HOA MAI - THƯƠNG HIỆU UY TÍN

xe tải hoa mai

Xe ô tô Hoa Mai 1 cầu

   AUTO THIÊN gửi tới quý khách hàng danh sách các sản phẩm xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu của nhà máy ô tô Hoa Mai.
    • Xe tải ben Hoa Mai 680Kg

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 2330 x 1420 x 400
    • Xe: 4200 x 1570 x 1985
    • Công suất: 38/3000 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 6.00-13 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 1.25 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 2330 x 1420 x 400
    • Xe: 4160 x 1580 x 1990
    • Công suất: 38/3000 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 6.00-13 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 1.6 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 2700 x 1590 x 450
    • Xe: 4710 x 1760 x 2150
    • Công suất: 62/3000 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 7.00-16 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải Hoa Mai 1.6 tấn thùng lửng

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 3140 x 1520 x 320
    • Xe: 4810 x 1660 x 1960
    • Công suất: 38/3000 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 6.00-13 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải Hoa Mai 2 tấn thùng kín

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 4470 x 1890 x 2050
    • Xe: 6300 x 2000 x 3070
    • Công suất: 54/3200 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 7.00-16 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 2.35 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 2685 x 1650 x 435
    • Xe: 4700 x 1840 x 2210
    • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 7.00-16 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 3 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 2690 x 1650 x 560
    • Xe: 4690 x 1830 x 2230
    • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 7.00-16 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 3.48 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 2730 x 1750 x 600
    • Xe: 4830 x 2000 x 2280
    • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 7.50-16 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 3.9 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 3120 x 1890 x 550
    • Xe: 5320 x 2150 x 2320
    • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 8.25-16 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 4.85 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 3610 x 2040 x 525
    • Xe: 5810 x 2210 x 2550
    • Công suất: 81/2800 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 9.00-20 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 5 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 3270 x 1900 x 650
    • Xe: 5410 x 2090 x 2395
    • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 8.25-16 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 6 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 3550 x 2030 x 650
    • Xe: 5770 x 2230 x 2630
    • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 9.00-20 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 3660 x 2080 x 700
    • Xe: 5840 x 2285 x 2650
    • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 9.00-20 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

    • Xe tải ben Hoa Mai 8 tấn

    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu
    • Thùng: 3760 x 2210 x 740
    • Xe: 6060 x 2380 x 2680
    • Công suất: 105/2800 kW/v/phút
    • Cỡ lốp: 9.00-20 (inch)
    • LH: 0967.328.306
    • xe ô tô tải Hoa Mai 1 cầu

     Danh sách xe ô tô hoa Mai 1 cầu

     Ô TÔ TẢI - XE TẢI HOA MAI 3 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )
     Ô TÔ TẢI - XE TẢI HOA MAI 1,6 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )
     Ô TÔ TẢI - XE TẢI HOA MAI 3,48 tấn 1 cầu ( Xe tải ben ) Từ khóa tìm kiếm:

     Xe ô tô Hoa Mai 1 cầu