Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT

Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT

Xe ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT nhãn hiệu Hoa Mai có công thức bánh xe 4x2R, kích thước thùng hàng: 2650x1600x1800, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 5.675Kg, ...
Giá bán lẻ đề xuất:
Xe ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT nhãn hiệu Hoa Mai có công thức bánh xe 4x2R, kích thước thùng hàng: 2650x1600x1800, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 5.675Kg, ...
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT nhãn hiệu Hoa Mai
Xe ô tô
Họ tên / Công ty
Địa chỉ email
Điện thoại
Tiêu đề gửi
Thông điệp / Nội dung

0981.886.278 icon zalo