Xe tải ben
Xe tải ben hay xe ben tự đổ được cho là các dòng xe thùng lật hay thùng tự đổ. Với thiết kế chuyên dụng đặc biệt, thùng ben chắc. Hoa Mai và Chiến Thắng là hai nhà máy lắp ráp dòng xe tải ben được rất nhiều khách hàng tin dùng.

Xe tải ben

xe tải ben Hoa Mai 1 tấn 25 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 1 tấn 25 E4TD

 • Kt thùng: 2330 x 1420 x 400
 • Kt xe: 4160 x 1580 x 1990
 • Công suất: 38/3000 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 6.00-13
Giá: 230.000.000 đ
xe tải ben Hoa Mai 2 tấn 35 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 2 tấn 35 E4TD

 • Kt thùng: 2700 x 1590 x 450
 • Kt xe: 4710 x 1760 x 2150
 • Công suất: 62/3000 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 7.00-16
Giá: 290.000.000 ₫
Xe tải ben Hoa Mai 2.35 tấn Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 2.35 tấn Euro 4

 • Kt thùng: 2685 x 1650 x 435
 • Kt xe: 4700 x 1840 x 2210
 • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 7.00-16
xe tải ben Hoa Mai 3 tấn E4TD

xe tải ben Hoa Mai 3 tấn E4TD

 • Kt thùng: 2690 x 1650 x 560
 • Kt xe: 4690 x 1830 x 2230
 • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 7.00-16
Giá: 295.000.000 đ
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 3 tấn 45 E2TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 3 tấn 45 E2TD

 • Kt thùng: 3045 x 1775 x 525
 • Kt xe: 4690 x 1830 x 2230
 • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 8.25-16
Giá: 340.000.000 đ
Xe tải ben Hoa Mai 3.48 tấn Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 3.48 tấn Euro 4

 • Kt thùng: 2730 x 1750 x 600
 • Kt xe: 4830 x 2000 x 2280
 • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 7.50-16
Giá: 300.000.000 đ
Xe tải ben Hoa Mai 3.9 tấn Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 3.9 tấn Euro 4

 • Kt thùng: 3120 x 1890 x 550
 • Kt xe: 5320 x 2150 x 2320
 • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 8.25-16
Xe tải ben Hoa Mai 3.2 tấn 2 cầu Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 3.2 tấn 2 cầu Euro 4

 • Kt thùng: 3080 x 1770 x 480
 • Kt xe: 5140 x 2020 x 2400
 • Công suất: 62/3000 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 8.25-16
xe tải ben Hoa Mai 4 tấn E4TD

xe tải ben Hoa Mai 4 tấn E4TD

 • Kt thùng: 3610 x 2040 x 525
 • Kt xe: 5810 x 2210 x 2550
 • Công suất: 81/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Giá: 355.000.000 ₫
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 4 tấn 45 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 4 tấn 45 E4TD

 • Kt thùng: 3610 x 2040 x 525
 • Kt xe: 5910 x 2210 x 2610
 • Công suất: 81/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 5 tấn E2TD

xe tải ben Hoa Mai 5 tấn E2TD

 • Kt thùng: 3270 x 1900 x 650
 • Kt xe: 5410 x 2090 x 2395
 • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 8.25-16
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 5 tấn 55 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 5 tấn 55 E4TD

 • Kt thùng: 3550 x 2030 x 650
 • Kt xe: 5840 x 2230 x 2710
 • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 6 tấn E2TD

xe tải ben Hoa Mai 6 tấn E2TD

 • Kt thùng: 3550 x 2030 x 650
 • Kt xe: 5770 x 2230 x 2630
 • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn cabin mới Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn cabin mới Euro 4

 • Kt thùng: 3640 x 2070 x 700
 • Kt xe: 5850 x 2290 x 2640
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn 2 cầu cabin mới Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn 2 cầu cabin mới Euro 4

 • Kt thùng: 3640 x 2070 x 700
 • Kt xe: 5870 x 2290 x 2660
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 1 cầu 6 tấn 45 E2TD

xe tải ben Hoa Mai 1 cầu 6 tấn 45 E2TD

 • Kt thùng: 3660 x 2080 x 700
 • Kt xe: 5840 x 2285 x 2650
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 6 tấn 45 E2TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 6 tấn 45 E2TD

 • Kt thùng: 3660 x 2080 x 700
 • Kt xe: 5840 x 2240 x 2670
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 7 tấn 8 E2TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 7 tấn 8 E2TD

 • Kt thùng: 3760 x 2210 x 740
 • Kt xe: 6090 x 2390 x 2740
 • Công suất: 105/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 8 tấn E2TD

xe tải ben Hoa Mai 8 tấn E2TD

 • Kt thùng: 3760 x 2210 x 740
 • Kt xe: 6060 x 2380 x 2680
 • Công suất: 105/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu

 • Kt thùng: 3100 x 1780 x 655
 • Kt xe: 5180 x 1960 x 2430
 • Công suất:
 • Cỡ lốp: 8.25-16
Giá: 460.000.000 đ
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 1 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 1 cầu

 • Kt thùng: 2820 x 1660 x 710
 • Kt xe: 4780 x 1815 x 2250
 • Công suất: 70/3000
 • Cỡ lốp: 7.00-16
Giá: 420.000.000 đ
Xe tải ben Chiến Thắng 6.8 tấn hai cầu (CT6.80TD1/4×4)

Xe tải ben Chiến Thắng 6.8 tấn hai cầu (CT6.80TD1/4×4)

 • Kt thùng: 3760 x 2120 x 710 (5.7 m3)
 • Kt xe: 5900x2290x2750
 • Công suất: 103/2800
 • Cỡ lốp: 900-20
Xe tải ben Chiến Thắng FAW FW7.75D1/4×4

Xe tải ben Chiến Thắng FAW FW7.75D1/4×4

 • Kt thùng: 3760 x 2120 x 800 (6.38 m3)
 • Kt xe: 5880x2300x2810
 • Công suất: 103/2800
 • Cỡ lốp: 900-20
Xe tải ben Chiến Thắng 5.8 tấn Dayun DY5.80/TD1

Xe tải ben Chiến Thắng 5.8 tấn Dayun DY5.80/TD1

 • Kt thùng: 3170 x 2000 x 735 (4.66 m3)
 • Kt xe: 5260x2160x2520
 • Công suất: 85/3200
 • Cỡ lốp: 8.25-16
Xe tải ben Chiến Thắng 2.35 tấn

Xe tải ben Chiến Thắng 2.35 tấn

 • Kt thùng: 2410 x 1550 x 610 (2.28 m3)
 • Kt xe: 4300 x 1725 x 2220
 • Công suất: 50/3200
 • Cỡ lốp: 600-15
Xe tải ben Chiến Thắng 4.35 tấn Dayun DY4.35/TD1

Xe tải ben Chiến Thắng 4.35 tấn Dayun DY4.35/TD1

 • Kt thùng: 2880 x 1880 x 650 (3.52 m3 )
 • Kt xe: 4950x2050x2350
 • Công suất: 70/3200
 • Cỡ lốp: 7.50-16
Xe tải ben Waw Chiến Thắng 5.9 tấn

Xe tải ben Waw Chiến Thắng 5.9 tấn

 • Kt thùng: 3130 x 2020 x 750 ~ 4,8 khối thùng
 • Kt xe: 5180 x 2200 x 2500
 • Công suất: 85kw
 • Cỡ lốp: 8.25 - 16
Xe tải ben Chiến Thắng 4.65 tấn 2 cầu

Xe tải ben Chiến Thắng 4.65 tấn 2 cầu

 • Kt thùng: 3130 x 1760 x 700mm
 • Kt xe: 5100 x 1960 x 2590
 • Công suất: 64KW
 • Cỡ lốp: 7.50 -16
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 7 tấn 35 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 7 tấn 35 E4TD

 • Kt thùng: 3740 x 2060 x 750
 • Kt xe: 5900 x 2250 x 2720
 • Công suất: 96/2900
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT

Ô tô trộn bê tông CHASSIS.70A/BT

 • Kt thùng: 2650x1600x1800
 • Kt xe: 5320x1870x2740
 • Công suất:
 • Cỡ lốp: 7.50 - 16
Giá:
0981.886.278 icon zalo