Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu

Giá bán lẻ đề xuất: 460.000.000 đ
Xe ô tô
Họ tên / Công ty
Địa chỉ email
Điện thoại
Tiêu đề gửi
Thông điệp / Nội dung

058.908.7715 icon zalo