Xe tải Hoa Mai là dòng xe tải thương mại trong nước nổi tiếng, mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng hàng đầu, giá cả hợp lý, phù hợp nhu cầu thị hiếu người dùng Việt.
Được sự tín nhiệm của nhà máy ô tô Hoa Mai, cũng như niềm tin của khách hàng cùng với những nỗ lực phấn đấu, đầu tư các trang thiết bị. Chúng tôi đã chính thức là nhà phân phối các dòng xe tải Hoa Mai trên toàn quốc. Sau đây chúng tôi giới thiệu các sản phẩm xe ô tô tải Hoa Mai được lắp ráp bởi nhà máy ô tô Hoa Mai được chúng tôi phân phối.

Xe tải ben Hoa Mai

xe tải ben Hoa Mai 1 tấn 25 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 1 tấn 25 E4TD

 • Kt thùng: 2330 x 1420 x 400
 • Kt xe: 4160 x 1580 x 1990
 • Công suất: 38/3000 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 6.00-13
Giá: 230.000.000 đ
xe tải ben Hoa Mai 2 tấn 35 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 2 tấn 35 E4TD

 • Kt thùng: 2700 x 1590 x 450
 • Kt xe: 4710 x 1760 x 2150
 • Công suất: 62/3000 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 7.00-16
Giá: 290.000.000 ₫
Xe tải ben Hoa Mai 2.35 tấn Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 2.35 tấn Euro 4

 • Kt thùng: 2685 x 1650 x 435
 • Kt xe: 4700 x 1840 x 2210
 • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 7.00-16
xe tải ben Hoa Mai 3 tấn E4TD

xe tải ben Hoa Mai 3 tấn E4TD

 • Kt thùng: 2690 x 1650 x 560
 • Kt xe: 4690 x 1830 x 2230
 • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 7.00-16
Giá: 295.000.000 đ
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 3 tấn 45 E2TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 3 tấn 45 E2TD

 • Kt thùng: 3045 x 1775 x 525
 • Kt xe: 4690 x 1830 x 2230
 • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 8.25-16
Giá: 340.000.000 đ
Xe tải ben Hoa Mai 3.48 tấn Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 3.48 tấn Euro 4

 • Kt thùng: 2730 x 1750 x 600
 • Kt xe: 4830 x 2000 x 2280
 • Công suất: 60/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 7.50-16
Giá: 300.000.000 đ
Xe tải ben Hoa Mai 3.9 tấn Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 3.9 tấn Euro 4

 • Kt thùng: 3120 x 1890 x 550
 • Kt xe: 5320 x 2150 x 2320
 • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 8.25-16
Xe tải ben Hoa Mai 3.2 tấn 2 cầu Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 3.2 tấn 2 cầu Euro 4

 • Kt thùng: 3080 x 1770 x 480
 • Kt xe: 5140 x 2020 x 2400
 • Công suất: 62/3000 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 8.25-16
xe tải ben Hoa Mai 4 tấn E4TD

xe tải ben Hoa Mai 4 tấn E4TD

 • Kt thùng: 3610 x 2040 x 525
 • Kt xe: 5810 x 2210 x 2550
 • Công suất: 81/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Giá: 355.000.000 ₫
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 4 tấn 45 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 4 tấn 45 E4TD

 • Kt thùng: 3610 x 2040 x 525
 • Kt xe: 5910 x 2210 x 2610
 • Công suất: 81/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 5 tấn E2TD

xe tải ben Hoa Mai 5 tấn E2TD

 • Kt thùng: 3270 x 1900 x 650
 • Kt xe: 5410 x 2090 x 2395
 • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 8.25-16
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 5 tấn 55 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 5 tấn 55 E4TD

 • Kt thùng: 3550 x 2030 x 650
 • Kt xe: 5840 x 2230 x 2710
 • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 6 tấn E2TD

xe tải ben Hoa Mai 6 tấn E2TD

 • Kt thùng: 3550 x 2030 x 650
 • Kt xe: 5770 x 2230 x 2630
 • Công suất: 85/3200 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn cabin mới Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn cabin mới Euro 4

 • Kt thùng: 3640 x 2070 x 700
 • Kt xe: 5850 x 2290 x 2640
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn 2 cầu cabin mới Euro 4

Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn 2 cầu cabin mới Euro 4

 • Kt thùng: 3640 x 2070 x 700
 • Kt xe: 5870 x 2290 x 2660
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 1 cầu 6 tấn 45 E2TD

xe tải ben Hoa Mai 1 cầu 6 tấn 45 E2TD

 • Kt thùng: 3660 x 2080 x 700
 • Kt xe: 5840 x 2285 x 2650
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 6 tấn 45 E2TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 6 tấn 45 E2TD

 • Kt thùng: 3660 x 2080 x 700
 • Kt xe: 5840 x 2240 x 2670
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 7 tấn 8 E2TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 7 tấn 8 E2TD

 • Kt thùng: 3760 x 2210 x 740
 • Kt xe: 6090 x 2390 x 2740
 • Công suất: 105/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
xe tải ben Hoa Mai 8 tấn E2TD

xe tải ben Hoa Mai 8 tấn E2TD

 • Kt thùng: 3760 x 2210 x 740
 • Kt xe: 6060 x 2380 x 2680
 • Công suất: 105/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 2 cầu

 • Kt thùng: 3100 x 1780 x 655
 • Kt xe: 5180 x 1960 x 2430
 • Công suất:
 • Cỡ lốp: 8.25-16
Giá: 460.000.000 đ
Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 1 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 4.95 tấn 1 cầu

 • Kt thùng: 2820 x 1660 x 710
 • Kt xe: 4780 x 1815 x 2250
 • Công suất: 70/3000
 • Cỡ lốp: 7.00-16
Giá: 420.000.000 đ
xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 7 tấn 35 E4TD

xe tải ben Hoa Mai 2 cầu 7 tấn 35 E4TD

 • Kt thùng: 3740 x 2060 x 750
 • Kt xe: 5900 x 2250 x 2720
 • Công suất: 96/2900
 • Cỡ lốp: 9.00-20
nhà máy ô tô Hoa Mai

Xe tải thùng Hoa Mai

Xe tải Hoa Mai 7.6 tấn 2 cầu thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 7.6 tấn 2 cầu thùng mui bạt

 • Kt thùng: 6720 x 2200 x 850/2120
 • Kt xe: 9080 x 2350 x 3550
 • Công suất: 105/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải Hoa Mai 7.8 tấn thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 7.8 tấn thùng mui bạt

 • Kt thùng: 6720 x 2200 x 850/2150
 • Kt xe: 9050 x 2350 x 3570
 • Công suất: 105/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải Hoa Mai 5.25 tấn 2 cầu thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 5.25 tấn 2 cầu thùng mui bạt

 • Kt thùng: 5130 x 2050 x 800/1945
 • Kt xe: 7400 x 2230 x 3290
 • Công suất: 81/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải Hoa Mai 5.5 tấn thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 5.5 tấn thùng mui bạt

 • Kt thùng: 5120 x 2040 x 800/1940
 • Kt xe: 7440 x 2230 x 3270
 • Công suất: 81/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải Hoa Mai 3.45 tấn thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 3.45 tấn thùng mui bạt

 • Kt thùng: 5100 x 2050 x 1925
 • Kt xe: 7370 x 2210 x 3340
 • Công suất: 81/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 9.00-20
Xe tải Hoa Mai 5 tấn thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 5 tấn thùng mui bạt

 • Kt thùng: 6680 x 2260 x 2230
 • Kt xe: 8980 x 2440 x 3660
 • Công suất: 90/2800 kW/v/phút
 • Cỡ lốp: 10.00-20
Xe tải Hoa Mai 990Kg thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 990Kg thùng mui bạt

 • Kt thùng: 2720 x 1560 x 1060/1420
 • Kt xe: 4570 x 1690 x 2230
 • Công suất: 65 KW
 • Cỡ lốp: 185R14C

Xe tải Hoa Mai

Để mua được chiếc xe ưng ý với điều kiện kinh tế cho phép thì điều đầu tiền khách hàng quan tâm chính là thương hiệu rồi sau đó tới giá thành. Vậy, giá xe Hoa Mai có cao hơn với các loại xe tải khác không? bảng giá của chúng được thể hiện ở đâu? Để đáp ứng nhu cầu của quý khách chúng tôi xin được gửi tới bảng giá xe Hoa Mai để khách hàng tiện tham khảo: Tại đây

TIN TỨC XE ++

Được sự tín nhiệm của Nhà máy xe ô tô tải Hoa Mai cũng như sự hợp tác lâu dài nhằm đưa thương hiệu xe tải Hoa Mai phủ khắp cả nước, Đại lý xe tải Hoa Mai  chúng tôi đã không ngừng phấn đấu, học hỏi và đầu tư để góp một phần nhỏ đưa thương hiệu Hoa Mai phủ khắp các tỉnh thành và qua đó không phụ sự ủy thác của nhà máy xe ô tải Hoa Mai.
Với phương trâm và mục đích ấy, chúng tôi đã cố gắng xây dựng các hệ thống bán hàng, kinh doanh. Trong đó, việc xây dựng hệ thống website của công ty chúng tôi là một trong những phương thức quảng bá nhằm phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng trong mục tiêu đưa các sản phẩm xe tải Hoa Mai phủ khắp 64 tỉnh thành trên cả nước.

Làm thế nào để mua được chiếc xe tải Hoa Mai?

- Việc sở hữu cho mình một chiếc ô tô Hoa Mai để phục vụ cho công việc của mình không khó. Để mua ô tô Hoa Mai nếu bạn ở cách xa nhà máy thì bạn có thể tới các đại lý bán xe tại các tỉnh thành đã được nhà máy ủy quyền. Hoặc nếu bạn muốn mua tại nhà máy thì bạn tới địa nhà nhà máy ô tô Hoa Mai tại: Km34 + 500 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ VỀ XE TẢI HOA MAI
Công suất của xe tải Hoa Mai được khách hàng đánh giá rất cao về độ bền. Động cơ xe mạnh mẽ vượt mọi địa hình phức tạp mà lại không tốn nhiên liệu. Hệ thống phanh an toàn đảm bảo cho các xế.
Xe tải Hoa Mai được thiết kê chắc chắn, với thùng xe rộng rãi gắn với 1 trụ ben bằng xilanh thủy lực giúp cho việc bốc dỡ hàng vô cùng tiện lợi.
Động cơ tăng áp công suất lớn, hiện đại với lượng khí thải đạt mức tiêu chuẩn Châu Âu II. Hệ thống hộp số gồm chính và phụ làm việc chính xác.
Người tiêu dùng đã và đang sử dụng Xe tải Hoa Mai, đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của Xe tải ben Hoa Mai.
Động cơ Xe Hoa Mai mạnh mẽ đầy uy lực, được thiết kế siêu bền phát huy hiệu suất tối đa, tiêu hao nhiên liệu tối thiểu.
Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam, Hệ thống phanh Xe tải Hoa Mai an toàn tuyệt đối.

Về giá xe ô tô Hoa Mai

Đại lý xe tải Hoa Mai chúng tôi đảm bảo sẽ đem tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cùng giá cả hợp lý nhất.
Chúng tôi (Đại lý ủy quyền phân phối xe tải HOA MAI toàn quốc) rất vui lòng được hợp tác với quý khách hàng nhằm góp phần đưa các dòng xe tải được lắp ráp trong nước ngày một lớn mạnh. Cũng qua đó quý khách hàng sẽ thấy được sự lựa chọn Xe tải HOA MAI của nhà máy ô tô Hoa Mai là một sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Chúng tôi
 XIN CÁM ƠN NHÀ MÁY XE Ô TÔ TẢI HOA MAI ĐÃ HỢP TÁC ĐỂ ĐƯA CÁC DÒNG SẢN PHẨM XE TẢI HOA MAI TỚI NGƯỜI SỬ DỤNG. Chúng tôi GỬI LỜI CÁM ƠN TỚI CÁC QUÝ KHÁCH HÀNG VÌ ĐÃ CÙNG CHÚNG TÔI TỪ NHỮNG BƯỚC ĐƯỜNG KHÓ KHĂN NHẤT CHO TỚI SỰ LỚN MẠNH VÀ THÀNH CÔNG NHƯ NGÀY NAY.
Các trường hợp xe tải Hoa Mai được bảo hành
Các trường hợp dưới đây được áp dụng chế độ bảo hành đặc biệt trong thời gian 01 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước:
 • Bảo hành lốp: Lốp xe chỉ được xem xét bảo hành trong thời hạn quy định trên trong trường hợp bị phồng rộp, biến dạng hoặc mòn không bình thường so với lốp mới. Mọi trường hợp lốp bị rách, nổ, thủng đều không được bảo hành. Mọi thiệt hại do tai nạn liên quan đến lốp bị hỏng do nguyên nhân trên đều không thuộc phạm vi bảo hành của Công ty.
 • Bảo hành ắc quy: ắc quy được bảo hành theo quy định trong phiếu bảo hành riêng có số hiệu kèm theo từng bình do nhà sản xuất phát hành.
 • Bảo hành động cơ: Động cơđược bảo hành trong trường hợp khuyết tật hoặc trục trặc do sản xuất. Mọi trường hợp vận hành không đúng kỹ thuật như hoạt động quá công suất, thiếu dầu bôi trơn, thiếu nước, không bảo dưỡng thay dầu định kỳ,... đều không được bảo hành.
 • Bảo hành gầm xe, cơ cấu lái, hệ thống nâng hạ thùng hàng: Các cụm tổng thành này được bảo hành trong trường hợp chảy dầu mỡ tại các vị trí lắp ghép không phải do tác động bên ngoài, các cơ cấu truyền động mòn nhanh tự nhiên do lớp tôi bề mặt kém, các sự cố phát sinh khi vận hành mà khách hàng chứng minh được nguyên nhân không phải do người điều khiển gây ra. xem thêm tại: http://xetaihoamai.vn/50-bantin-Nhung-truong-hop-xe-Hoa-Mai-duoc--khong-duoc-bao-hanh
Các trường hợp xe tải Hoa Mai không được bảo hành
 • Các cụm tổng thành gầm xe bị mẻ, rạn nứt, gãy, vỡ bánh răng hoặc rạn nứt, vỡ vỏ, lốc cụm tổng thành do chở quá tải, vận hành không đúng kỹ thuật, hoặc do va chạm,...
 • Hư hỏng do việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng tại xưởng không được Công ty TNHH ô tô Hoa Mai ủy quyền.
 • Hư hỏng do không sử dụng phụ tùng do Nhà sản xuất cung cấp hoặc chấp nhận.
 • Hư hỏng do việc sửa đổi hoặc thêm vào các chi tiết làm thay đổi kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của xe.
 • Hư hỏng do sử dụng sai mục đích, hoặc sử dụng quá khả năng của xe do Nhà sản xuất quy định.
 • Hư hỏng do thiếu bảo dưỡng, hoặc do bảo dưỡng không đầy đủ.
 • Hư hỏng do việc vận hành xe không đúng kỹ thuật.
 • Hư hỏng do điều kiện môi trường hoặc thiên tai (như bão, động đất...)
 • Hư hỏng do sử dụng ở những nơi không cóđường ô tô chạy.
 • Xe bị thay đổi chỉ số đồng hồ công tơ mét hoặc không xác định được quãng đường xe chạy thực tế.
 • Hư hỏng do tai nạn, mất cắp, cháy, nổ.
 • Các công việc bảo dưỡng thông thường như: làm sạch động cơ, xúc rửa thùng nhiên liệu, làm sạch lọc gió, thông két nước, thay dầu, bơm mỡ, kiểm tra và bổ sung dung dịch ắc quy, nước làm mát và dầu trợ lái, dầu thủy lực, thay thế các bộ phận, chi tiết mau mòn, hay hỏng theo định kỳ.
 • Các công việc điều chỉnh động cơ, phanh và bàn đạp côn, phanh, ga.
 • Việc bảo hành không áp dụng cho các chi tiết nhanh hao mòn như lọc gió, lọc dầu, cầu chì, dây cu roa, chổi than máy phát, củđề, má phanh, đĩa côn, bóng đèn, các chi tiết cao su (trừ cao su chân máy).
 • Việc bảo hành không áp dụng cho những hư hỏng và thiệt hại phát sinh về kinh tế như thiệt hại do không có xe để sử dụng, thiệt hại do kéo xe, chuyển xe, thuê xe, mọi thiệt hại do tai nạn.
 • Trách nhiệm bảo hành của Nhà sản xuất chỉ giới hạn trong điều kiện bảo hành và không bắt buộc áp dụng cho những hư hỏng hoặc thiệt hại khác không được nêu ra ởđây. xem thêm tại: http://xetaihoamai.vn/50-bantin-Nhung-truong-hop-xe-Hoa-Mai-duoc--khong-duoc-bao-hanh
TRÂN TRỌNG!
0981.886.278 icon zalo