8/10/2022 663 ô tô Hoa Mai

Chính thức tăng phí đăng kiểm ô tô từ hôm nay (8/10/2022)

Mức giá kiểm định kỹ thuật đối với nhiều loại xe cơ giới sẽ thay đổi theo quy định mới của Bộ Tài chính.
Thông tư 55/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 238/2016 của Bộ Tài chính đã có điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành, áp dụng từ ngày 8/10/2022.
phí đăng kiểm ô tô
Công tác kiểm định kỹ thuật xe cơ giới (Ảnh: N.Q).
So với quy định tại Thông tư 238/2016/TT-BTC, giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) đối với phương tiện cơ giới sẽ tăng thêm 10.000 đồng từ ngày 8/10/2022. Cụ thể như sau:
phí đăng kiểm ô tô
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe)
Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sửa chữa để kiểm định lại. 
Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên thì miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại biểu trên.
Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 1 ngày và trong thời hạn 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định tại biểu trên.
Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.

Tin xe ++

0981.886.278 icon zalo