3/9/2021 1220 ô tô Hoa Mai

Từ ngày 1.10.2021, đăng kiểm xe ôtô sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thay thế Thông tư 70/2015/TT-BGTVT.

Điều chỉnh chu kỳ kiểm định ôtô kinh doanh vận tải

Theo phụ lục XI Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm như sau:
Ôtô chở người các loại đến 9 chỗ (sản xuất đến 5 năm) có kinh doanh vận tải kéo dài từ 18 lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 6 tháng lên 12 tháng đối với các chu kỳ tiếp theo.
- Xe trên 5 năm, giữ nguyên chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng/lần.
- Đối với những xe dưới 9 chỗ có cải tạo, thời gian đăng kiểm giữ nguyên 12 tháng và 6 tháng.
Từ ngày 1.10.2021, đăng kiểm xe ôtô sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thay thế Thông tư 70/2015/TT-BGTVT.
Từ ngày 1.10, đăng kiểm xe ôtô sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thay thế Thông tư 70/2015/TT-BGTVT. Ảnh: GH

Không phải xuất trình bảo hiểm xe khi lập hồ sơ phương tiện

Từ ngày 1.10.2021, chỉ cần nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước.
Không cần xuất trình bản chính giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Thêm trường hợp không phải lập hồ sơ phương tiện

Theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư này, các trường hợp sau đây không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ phương tiện:
- Xe cơ giới bị cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định do quá hạn giải quyết vi phạm hành chính về giao thông.
- Xe cơ giới đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chuyển vùng; xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo…
- Xe cơ giới có nhu cầu di chuyển để phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm trước khi thực hiện chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.

Phải khai báo về việc kinh doanh vận tải

Thời gian tới, chủ xe còn phải khai báo về việc kinh doanh vận tải vào phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2021.

Có tem kiểm định riêng cho xe kinh doanh vận tải

Sắp tới, sẽ dùng mẫu tem kiểm định màu vàng cam cho xe ôtô kinh doanh vận tải và màu xanh cho xe không kinh doanh có màu xanh để nhận diện hai loại xe trên.
Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định do các đơn vị đăng kiểm đã cấp cho xe cơ giới trước ngày 1.10.2021 vẫn có giá trị cho đến hết thời hạn hiệu lực.
MINH HUY (T/H)

Tin xe ++

0981.886.278 icon zalo